Zorg en Zekerheid

Ik begon in 1991 mijn maatschappelijke loopbaan bij Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. De historie van dit bedrijf gaat helemaal terug tot 1825. En je kan eigenlijk concluderen dat tot de dag van vandaag het zorgverzekeren constant in beweging is en daarmee nooit saai.

Vanaf 1991 tot en met 2013 werkte ik vooral aan de “achterkant” van het bedrijf, de administratie. Eerst als administratief medewerker die declaraties verwerkte van zorgverleners en verzekerden, daarna als teamleider van een administratieve afdeling en ook 9 jaar als Hoofd AWBZ. En in die jaren transformeerde de processen van handmatige data-entry naar nagenoeg volledig geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen verzekeraar en zorgverlener. In de AWBZ werkte ik met mijn collega’s aan het verbeteren van en overdragen aan het CAK van de inning en oplegging van de intramurale Eigen Bijdrage AWBZ en de laatste jaren vooral aan zorgdragen voor en het ontwikkelen van een cliëntvriendelijke uitvoering van de AWBZ-subsidieregeling PGB. Mijn laatste klus omvatte het project Huisbezoek PGB.

Daarna was ik van september 2013 tot november 2018  Strategisch Marketeer binnen de commerciële divisie. Mijn grootste succes was al verantwoordelijk marketeer realiseren van een groei van ruim 18.000 verzekerden in de campagne 2018 in de consumentenmarkt.