Met ingang van 1 november 2018 startte ik als onderwijsassistent bij het Thorbecke College in Rotterdam. Ik was lid van het topsport-team en daardoor actief betrokken bij de organisatie en begeleiding van de topsportklassen, zowel tijdens de lessen als daarbuiten. Ik ondersteunde lesgevende docenten tijdens het uitvoeren van hun taak.  Daarnaast was ik als studiebegeleider verantwoordelijk voor het (leer-)proces tijdens de keuze-uren van de betreffende leerlingen.

Dit dienstverband duurde uiteindelijk 2 maanden, omdat ik aan de slag kon op het Da Vinci College-Kagerstraat in Leiden. Niet alleen het kunnen lesgeven, maar ook de korte reisafstand maakte die keuze vrij makkelijk.

In die 2 maanden kreeg ik wel een mooie kijk in de keuken van een VMBO-basis- en kaderschool. Groot respect kregen voor alle betrokken docenten en ondersteunend personeel.