In december 2018 ben ik gestart op het Da Vinci College in Leiden als invaller in de VMBO-3 tl, HAVO-4, VWO-4 en Rekenen in 3 burgklassen. In het schooljaar 2019-2020 heb ik een eigen taakstelling en geef ik Economie aan 3 VMBO-tl, 3 Havo, 3 en 4 VWO. Daarnaast begeleid ik 4 klassen – 1 Havo/VWO en 2-3-4 VMBO-tl met rekenen. In het schooljaar 2020-2021 is het rekenonderwijs ingebed in vakken als Wiskunde en Economie. Ik geef dit schooljaar 14 uur Economie aan VMBO-tl, Havo en VWO-3, VWO-4 en 1 uur aan eindexamenklas VMBO-tl 4. Dit schooljaar 2021-2022 heb ik nog steeds dezelfde aanstelling van 0.54fte en geef ik les aan 3 VMBO-tl, 3 en 4 Havo, 3 en 4 VWO. Dat zijn in totaal 6 klassen.

Het Da Vinci College Kagerstraat in Leiden is een onderdeel van de Scholengroep Leonardo da Vinci en heeft drie afdelingen: mavo, havo en vwo. Daarnaast biedt de school Technasium voor havo- en vwo-leerlingen. ‘Werken aan je talent’ is de leidraad in alle leerprocessen en in de lessen. Talentontwikkeling geven we op allerlei manieren vorm: in het Kunst- en Cultuurprofiel, in de Bètaprofilering, in het leren in en buiten de school. De leerling centraal, studerend in een sfeer van kunst en bèta, waar ruimte is voor initiatief en onderzoek, samenwerkend in een veilige omgeving.

Interesse? Kijk eens rustig op https://kagerstraat.davinci-leiden.nl/