Met ingang van 1 november 2018 startte ik als onderwijsassistent bij het Thorbecke College in Rotterdam. Ik was lid van het topsport-team en daardoor actief betrokken bij de organisatie en begeleiding van de topsportklassen, zowel tijdens de lessen als daarbuiten. Ik ondersteunde lesgevende docenten tijdens het uitvoeren van hun taak.  Daarnaast was ik als studiebegeleider verantwoordelijk voor het (leer-)proces tijdens de keuze-uren van de betreffende leerlingen. Dit dienstverband duurde uiteindelijk 2 maanden, omdat ik aan de slag kon op het Da Vinci College-Kagerstraat in Leiden. Niet alleen het kunnen lesgeven, maar ook de korte reisafstand maakte die keuze vrij makkelijk. In die 2 maanden kreeg ik wel een mooie kijk in de keuken van een VMBO-basis- en kaderschool. Groot respect kregen voor alle betrokken docenten en ondersteunend personeel.

In december 2018 ben ik gestart op het Da Vinci College in Leiden als invaller in de VMBO-3 tl, HAVO-4, VWO-4 en Rekenen in 3 burgklassen. In het schooljaar 2019-2020 heb ik een eigen taakstelling en geef ik Economie aan 3 VMBO-tl, 3 Havo, 3 en 4 VWO. Daarnaast begeleid ik 4 klassen – 1 Havo/VWO en 2-3-4 VMBO-tl met rekenen. In het schooljaar 2020-2021 is het rekenonderwijs ingebed in vakken als Wiskunde en Economie. Ik geef dit schooljaar 14 uur Economie aan VMBO-tl, Havo en VWO-3, VWO-4 en 1 uur aan eindexamenklas VMBO-tl 4. Dit schooljaar 2021-2022 heb ik nog steeds dezelfde aanstelling van 0.54fte en geef ik les aan 3 VMBO-tl, 3 en 4 Havo, 3 en 4 VWO. Dat zijn in totaal 6 klassen. In het schooljaar 2022-2023 werkte ik op het Adelbert College in Wassenaar en gaf ik Bedrijfseconomie aan 4 HAVO, Algemene Economie aan 4 HAVO, 5 HAVO en 5 VWO. Verder geef ik ondersteunings- en verrijkingslessen aan 3 en 4 MAVO 3, 3 VWO en 4 HAVO.